Політика щодо обробки персональних даних


 • Загальні положення
  Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Alpin Work (далі – Оператор). Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://alpin.work
 • Основні поняття, які використовуються в Політиці
  Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки; Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних); Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за адресою https://alpin.work; Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів; Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних; Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними; Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або опосередковано до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://alpin.work; Користувач – будь-який відвідувач сайту https://alpin.work; Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб; Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом; Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи; Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 • Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
  • Прізвище, ім'я, по батькові;
  • Електронну адресу;
  • Номери телефонів;
  • Рік, місяць, дата та місце народження;
  • Фотографії;
  • Відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, реквізити документів про освіту;
  • Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).
  • Далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
 • Цілі обробки персональних даних
  Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти office@alpin.group з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції». Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
 • Правові підстави обробки персональних даних
  Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://alpin.work. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
 • Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
  Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора office@alpin.work з позначкою «Актуалізація персональних даних». Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора office@alpin.group з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
 • Заключні положення
  Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти office@alpin.work. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена у мережі Інтернет за адресою https://alpin.work/policy/.


Pivacy policy in English

alpin.work website administration is obliged to maintain your privacy on the Internet. We pay great attention to securing the data you provided to us. Our privacy policy is based on the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. The purposes, for which we collect your personal data are: improvement of our service, communication with visitors to this site, newsletters, user data processing for the purpose of online sales, presenting the information requested by the user, providing services associated with the website’s specialization, , and for other actions listed below.

Personal data storage and processing

We collect and process your personal data only with your willing consent. With your permission, we can collect and process the following data: name and surname, date of birth, e-mail address, phone number, home address, personal photos, social media account information, . Collection and processing of your personal information is carried out in accordance with the laws of the European Union and the Ukraine.

Data storage, alteration, and removal

The user, who has provided alpin.work with their personal data, has the right for their alteration and removal, as well as the right to recall the agreement to data processing. Time, during which your personal data will be stored is: time the personal data is used that is necessary for the website’s main activity. After finishing with the processing of your personal data, the website’s administration will permanently delete it. To access your personal data, you can contact the administration on: office@alpin.work. We will be able to pass your data to a third party only with your willing consent. If the data was transferred to a third party, which is not associated with our organization, we cannot perform any changes to that data.

Processing of visiting technical data

Records of your IP address, time of visit, browser settings, operational system and other technical information is saved in the database when you visit alpin.work. This data is necessary for the correct display of the website’s content. It is impossible to identify the person of the visitor using this data.

Children’s personal information

If you are a parent or a legal guardian of an underage child, and you know that the child has provided us with their personal information without your consent, please contact us on: office@alpin.work. It is forbidden to enter personal data of underage users without the agreement of parents or lawful guardians.

Cookies processing

We use cookie files for the correct display of the website’s content and for the convenience of browsing alpin.work. They are small files, that are stored on your device. They help the website to remember information about you, such as in which language you use the website and which pages have you already opened. This information will be useful in the next visit. Thanks to cookie files, the website’s browsing becomes much more convenient. You can learn more about these files here. You can set up cookies reception and blocking in your browser yourself. Inability to receive cookie files may limit the functionality of the website.

Processing of personal data by other services

This website uses third-party online services, which perform data collecting, independent from us. Such services include: Google Analytics , Google AdSense, Disqus.com, Facebook.com, .

Data collected by these services may be provided to other services within those organizations. They can use the data for advertising personalization of their own advertising network. You can learn about user agreements of those organizations on their websites. You can also refuse their collection of your personal data. For example, Google Analytics Opt-out Browser Add-on can be found here . We do not pass any personal data to other organizations or services, which are not listed in this privacy policy. As an exception, the collected data may be provided on a lawful request of state authorities, that are authorized to request such information.

Links to other websites

Our website alpin.work may contain links to other websites, which are not under our control. We are not responsible for the content of these websites. We recommend you familiarize yourself with the privacy policy of every website that you visit, if such policy exists.

Changes to the privacy policy

From time to time, our website alpin.work may update our privacy policy. We inform about any changes to the privacy policy, placed on this webpage. We are monitoring any changes in legislation, which is related to personal data in European Union and Ukraine. If you have entered any of your personal data on our website, we will inform you about the changes in our privacy policy. If your personal data, and more specifically, your contact information was entered incorrectly, we will not be able to contact you.

Feedback and final clauses

You can contact the administration of alpin.work regarding any questions related to privacy policy on: office@alpin.work, or by filling a contact form specified in a corresponding section of this website. If you do not agree with this privacy policy, you cannot use the services of alpin.work. In this case you should avoid visiting our website.